Lär dig mer inom SEO med våra utbildningar

Vad är SEO?

SEO är förkortningen för ”Search Engine Optimization” och syftar på tekniker och strategier som används för att optimera en webbplats eller innehåll för att förbättra dess synlighet och placering i sökresultaten på sökmotorer som Google.

Syftet med SEO är att öka kvaliteten och kvantiteten av trafik till en webbplats genom att förbättra dess organiska sökresultat. Detta uppnås genom att optimera olika aspekter av webbplatsen, såsom dess struktur, innehåll, metadata, länkar och hastighet, för att göra det mer relevant och användbart för sökmotorerna och dess användare.

SEO är en kontinuerlig process som kräver tid, ansträngning och tålamod för att uppnå resultat. Det är viktigt att ha en strategi och en plan för att genomföra de bästa SEO-teknikerna som passar din webbplats och bransch. SEO är också en ständigt föränderlig disciplin då sökmotorernas algoritmer uppdateras regelbundet, vilket innebär att SEO-strategier och tekniker också behöver uppdateras kontinuerligt för att fortsätta att ge effektiva resultat.

Ett axplock av vad vi lär ut

Introduktion till SEO - Marknaden för SEO och hur en sökmotor fungerar

On page SEO

Sökordsanalys

Sökintention

Uppföljning

Teknisk SEO

Vanliga frågor kring vår utbildning inom SEO

Vem är utbildningen till för?

Alla är välkomna till våra utbildningar inom SEO. Våra utbildningar kräver inga förkunskaper och är till för dig som vill lära dig om SEO eller för dig som redan besitter baskunskaper inom ämnet och vill grotta ner dig ännu mer.

Hur lång är utbildningen?

Upplägget för SEO-utbildningen skräddarsyr vi efter dina behov. Vi jobbar vanligtvis med 1,2 och 3 dagars upplägg. Dessa SEO-utbildningar kan ske både på distans och på plats hos ditt företag eller organisation.

Lär ni ut på yrkeshögskola?

Javisst gör vi det! Vi har erfarenhet från att utbilda på Medieinstitutet sedan tidigare och har ett välutvecklat koncept för både enskilda föreläsningar och hela kurser.

Har du frågor kring vår SEO-utbildning? Hör av dig idag!