SEO (Sökmotoroptimering) med SEO-byrån Tactical Digital

Varsågod, ta en gratis SEO analys!

Vad är SEO?​

SEO är förkortningen för Search Engine Optimization, vilket på svenska blir sökmotoroptimering. SEO handlar om att optimera en webbplats för att den ska ranka högre i sökmotorernas organiska (icke-betalda) sökresultat för relevanta sökfraser.

Genom att optimera olika faktorer på en webbplats, som till exempel innehåll, meta-taggar, länkar och sidhastighet, kan man öka chanserna för att ranka högre upp i sökmotorer som Google, Bing och Yahoo.

När en webbplats rankar högre i sökresultaten drivs det in mer trafik till webbplatsen, vilket leder till fler kunder, högre intäkter och ökad synlighet digitalt. 

varför ska man arbeta med seo?

Varför bör man arbeta med SEO?

SEO, eller sökmotoroptimering, är en av de absolut viktigaste delarna av din digitala marknadsföring av flera anledningar, bland annat att 93% av all trafik på internet drivs av sökmotorer.

Genom ett bra och regelbundet arbete med SEO så kan man uppnå långsiktiga resultat som står sig under en längre tid. Till skillnad mot annonsering till exempel där trafiken försvinner så fort du slutar betala för annonseringen.

SEO, eller sökmotoroptimering, är också en av de absolut mest kostnadseffektiva marknadsföringsmetoderna som finns.

Just eftersom att resultaten står sig och arbetet som genomförs är gediget så kan du öka din trafik mångdubbelt för en kostnad som är betydligt lägre än den du hade behövt betala för att få in samma trafikmängd från t.ex annonsering.

Visste du det här kring SEO?

98.2%

Av alla användare klickar aldrig på ett sökresultat på Googles andra sida

70-80%

Av alla användare ignorerar betalda sökannonser och går direkt vidare till de organiska resultaten

14,6%

Av de leads som kommer in via SEO konverterar i genomsnitt i jämförelse med 1,7% som är genomsnittet för köpta leads

90%

Av alla köp digitalt föregås av en sökning på Google

Vad leder SEO till?


En väl utförd SEO (sökmotoroptimering) kan resultera i flera fördelar för en webbplats eller en online-verksamhet, såsom:

Bättre synlighet i sökmotorer: Genom att optimera webbplatsens innehåll, struktur och tekniska aspekter kan den hamna högre upp i sökmotorernas organiska sökresultat. Detta kan leda till ökad synlighet för webbplatsen och därmed ökad trafik.

Ökad trafik: En högre position i sökmotorernas organiska sökresultat kan öka antalet besökare till en webbplats, vilket i sin tur kan öka försäljning, leads eller andra önskade åtgärder.

Ökad trovärdighet: En högre position i sökmotorernas organiska sökresultat förbättrar en webbplats trovärdighet och auktoritet i branschen, vilket kan leda till fler kunder och samarbeten.

Framförallt: Större intäkter. Fler besökare - fler potentiella kunder.

Hur arbetar vi med SEO?

Möte

Första steget är att vi bokar in ett SEO-möte tillsammans med er.

Vi diskuterar arbetssätt, tidsplanering, era tankar och förväntningar på oss samt vad era målsättningar med vårt samarbete är.

Sökordsanalys

Vi genomför en sökordsanalys för att identifiera relevanta sökord för just er målgrupp och det ni erbjuder.

På detta vis bygger vi upp en övergripande bas som vi sedan jobbar utifrån när vi skapar SEO-optimerat innehåll för era landningssidor.

Nulägesanalys

I vår nulägesanalys genomför vi en heltäckande analys av alla områden inom SEO. Som till exempel teknisk analys och innehållsanalys.

Vi genomför en grundlig nulägesanalys för att få en klar bild av var er webbplats befinner sig idag ur ett SEO-perspektiv för att identifiera förbättringsåtgärder.

Implementation

Utifrån den inledande analysen så implementerar vi SEO-strategin. 

Det kan handla om att vi löpande skapar innehåll för din webbplats, att vi åtgärdar de tekniska problemen och ser över det löpande men det kan också handla om att vi finns där som en hjälpande hand och ser till att det arbetas på rätt sätt. 

Vill du öka dina intäkter och synas högre på Google? Vi ser fram emot att höra av dig!

    Frågor och svar kring SEO

    On-Page-SEO syftar på de tekniker och metoder som webbplatsägare använder för att optimera enskilda sidor på sin webbplats för att förbättra deras ranking i sökmotorer. Exempelvis: Optimering av sidtitel och metabeskrivning, användning av relevanta sökord i sidans rubriker (H1, H2 osv.) och textinnehåll.
    Off-Page-SEO syftar på de tekniker och metoder som webbplatsägare använder för att förbättra sin webbplats auktoritet och popularitet utanför den egna webbplatsen. Några exempel på Off-Page-SEO inkluderar: Backlinks eller länkar till din webbplats från andra högkvalitativa och relevanta webbplatser, gästbloggning eller att skriva innehåll för andra webbplatser och inkludera länkar till din egen webbplats. Off-page-SEO hjälper till att bygga ditt varumärke och ger dig högkvalitativa länkar till din webbplats.
    Teknisk SEO handlar om att optimera tekniska aspekter av en webbplats för att förbättra dess synlighet och ranking på sökmotorernas resultatssidor (SERP). Det handlar om att göra det enklare för sökmotorer att indexera och förstå innehållet på en webbplats. Några exempel på tekniska SEO-åtgärder kan vara att optimera laddningstiden för webbplatsen och säkerställa att Googles robotar kan hitta din webbplats. Teknisk SEO är en viktig del av sökmotoroptimering och är ofta en grundläggande del av en effektiv digital marknadsföringsstrategi.
    Det finns ingen exakt tidslinje för när SEO-resultat kan förväntas. Det beror på flera faktorer, såsom konkurrensen för de sökord som används och hur snabbt du kan implementera din SEO-strategi. SEO är en långsiktig strategi som kräver tålamod och konsekvent arbete över tid. Det tar tid att skapa kvalitativt innehåll, bygga länkar och optimera webbplatsens tekniska aspekter. Dessutom tar det tid för sökmotorer att indexera och ranka webbplatsens nya och uppdaterade innehåll. Man brukar säga att “Ifall du vill se grymma resultat för din SEO idag, skulle du börjat arbeta med det för 6-12 månader sedan”. Men det är viktigt att komma ihåg att SEO-resultat kan variera beroende på olika faktorer, så det är svårt att förutsäga exakt när och hur mycket förbättringar du kan se.