Datadriven digital marknadsföringsstrategi

Att ha en effektiv digital marknadsföringsstrategi är idag ett måste för att du och ditt företag ska maximera sin synlighet digitalt. Strategin ska vara baserad på data, för att på ett så bra sätt som möjligt kunna nå ut till din målgrupp och nå dina mål.

Alla verksamheter och företag har ett behov av en strategi för sin digitala marknadsföring, det håller helt enkelt inte längre att ta sig fram på magkänsla.   Din digitala marknadsföringsstrategi blir den sol all din digitala marknadsföring kretsar kring.

Vad är en digital marknadsföringsstrategi?

En digital marknadsföringsstrategi innefattar all ditt företags digitala marknadsföring, med t.ex Digital analys och Sökmotoroptimering (SEO) inkluderat. Precis som alla typer av strategier måste en strategi för digital marknadsföring vara utformad efter data. Först av allt är det viktigt att du definierar dina mål och därefter kan du lista ut vad du behöver göra för att ta dig dit. Vad är målet för dig med att ha en digital närvaro och hur tar du dig dit?

En välutformad strategi för digital marknadsföring är helt avgörande för alla typer av företag när det kommer till digital marknadsföring. Att vara synlig tidigt i dina potentiella kunders köpprocess innebär att ditt varumärke får en helt annan auktoritet i dina köpares ögon, vilket leder till ett större intresse för dina produkter eller tjänster.

Din strategi behöver löpande optimering

Det går fort i hockey. Det gör det även när det kommer till digital marknadsföring. Din strategi behöver ständig optimering. Det kan handla om att lägga mer tid och kraft på det som, enligt din data, fungerar. På samma sätt som en strategi kan behöva ses över eller till och med skrotas om den inte ger önskade resultat.

Antalet företag som lägger mycket tid och pengar på digital marknadsföring ökar markant för varje år. Därför krävs det också att man ständigt är ett steg före i tanken och ständigt justerar sin strategi. Det som fungerade igår fungerar med största sannolikhet inte imorgon.

Att inte synas i digitala kanaler är precis samma sak som att inte synas alls. En snygg hemsida blir rätt meningslös om ingen hittar till den och ser den. Därför är det så otroligt viktigt att arbeta efter en datadriven marknadsföringsstrategi.

Vikten av definiera målgrupper

Att definiera och prioritera din verksamhets målgrupper är en stor och viktigt del av det strategiska arbetet med digital marknadsföring. 

Ett relativt vanligt förekommande är att en verksamhet har flera olika affärsområden och med det så uppstår det delade åsikter kring hur man ska prioritera målgrupperna vilket i sin tur kan påverka er kommunikation negativt. Därför är det viktigt att ha tydliga målgruppsprioriteringar. 

Det är lätt att man enbart prioriterar målgrupper efter vilka det är som konverterar men tänk på att det kan finnas andra intressenter som ni vill påverka på ett eller annat sätt med er kommunikation så som partners, branschorganisationer, investerare och återförsäljare.

5 tips för att lyckas med din digitala marknadsföringsstrategi

1. Fokusera på din målgrupp

Fokusera på din målgrupp redan från start och utforma hela din digitala marknadsstrategi efter din målgrupp. Du måste nå ut till din målgrupp i rätt kanaler och kommunicera på rätt sätt vid helt rätt tidpunkt. Tänk på hur era målgruppers köpresa ser ut och vart i deras resa ni kan möta dem. 

2. Arbeta datadrivet, inte med magkänsla

Basera din digitala marknadsföringsstrategi på data. Anpassa din strategi efter insamlad data kring företagets målgrupp, data som ni t.ex kan samla in med hjälp av Google Analytics 4. 

Med hjälp av korrekt insamlad data kan ni satsa större och bättre – istället för att testa er fram och gå på magkänsla så kan ni ta beslut som är uppbackade av data. När ni har koll på vilka kanaler era potentiella kunder använder och vilka problem de har så blir det mycket lättare att forma sin kommunikation och lösa deras problem.

3. Sätt målsättningar

Visst, detta kan låta som en självklarhet men verkligen är att många företag och för den delen marknadsförare kastar sig in i en digital strategi utan att ha några mål. Ett arbete utan några tydliga mål leder oftast till ett slöseri med tid och pengar som inte ger något i slutändan. 

4. Korrekt spårning och mätning

En fördel med den digitala marknadsföringen är att resultat oftast är fullt mätbara. Med andra ord, det går alltså att veta precis hur dina strategier och initiativ presterar. Då krävs det dock en korrekt uppsatt spårning och koll på att den data som samlas in är korrekt. Det gäller att man har en plan för spårning och att spårningen utformas efter en mätplan med tydliga mål.  

Ditt företags tillväxt påverkas inte direkt av antalet besökare till din hemsida utan vad det ökade antalet besökare faktiskt gör på din hemsida. Det är där digital analys kommer in i bilden.

5. Utvärdera och optimera

Digital marknadsföring står inte stilla och det bör inte din strategi heller göra. En digital strategi kommer inte att vara effektiv om den är statisk. Du måste justera din strategi efter hur den presterar men också efter utomstående faktorer som t.ex en uppdatering från Google. Utvärdera ständigt och optimera baserat på data och insikter.

Behöver du hjälp med din digitala marknadsföringsstrategi?