Slipp GDPR-huvudvärken med  Cookiebot™ by  Usercentrics.

Varför behöver man en lösning för cookie consent?

I takt med att allt fler människor kräver transparens och kontroll kring hur deras data samlas in och hanteras har det skett en explosion av dataskyddslagar runt om i världen.

Detta gör att du som äger en webbplats måste anpassa dig till och följa de lagar och regler som existerar kring sekretess och datainsamling.

Utöver detta är datasekretess en faktor i hur människor ser på ett varumärke idag, det är därför viktigt att bygga upp ett förtroende hos webbplatsens besökare via samtycke.

Att skydda webbplatsens besökares integritet måste vara en integrerad del av alla webbplatser idag. För att göra detta rekommenderar Tactical Digital att använda sig av Cookiebot Consent Management System CMP.

Med Cookiebot CMP kan man implementera en cookie-banner, övervaka cookies på sin webbplats, få fullständig kontroll över sina cookies och se till att webbplatsens besökare inte spåras utan samtycke.

COOKIEBOT CMP ❤️ Tactical Digital

Samarbetet mellan Tactical Digital och Cookiebot CMP gör att vi kan hjälpa er med att implementera Cookiebot CMP för att se till att ni följer de lagar och regler som existerar kring insamling av data. 

Utöver att hjälpa er med uppsättningen av verktyget och hjälpa er längs vägen så kan vi även erbjuda våra samarbetspartners 10% rabatt på månadsavgiften hos Cookiebot CMP

Vi är en certifierad partner hos Cookiebot CMP och har den rätta kunskapen för att se till att er hemsida följer de lagar och regler som finns kring cookies och inte riskerar att bli bötfällda. 

Som certifierad partner hos Cookiebot CMP kan vi hjälpa er med att: 

  • -Se till att er webbplats följer de cookieregleringar som finns, i linje med större dataskyddslagar så som GDPR och CCPA
  • -Implementering och anpassning av er cookiebanner och cookiewidget
  • -Implementering av Cookiebot CMP, varje webbplats har unika behov beroende på vilka cookies som används. Vi hjälper er att se till så att ingen cookie spårar era besökare utan samtycke
  • -Löpande underhåll av din webbplats för att se till så att den ständigt håller sig inom GDPR:s riktlinjer när det kommer till cookiehantering
  • -Utöver detta så kan vi erbjuda er en rabatterad månadsavgift hos Cookiebot CMP, en månadsavgift som redan är extremt prisvärd
cookiebot-rabatt

OM COOKIEBOT CMP

Cookiebot CMP är en branschledande lösning för hantering av cookiespårning som uppfyller de samtyckes- och informationskrav som finns i EU:s ePrivacy-direktiv och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).  Med hjälp av den mest avancerade tekniken på marknaden, hjälper Cookiebot CMP företag att minimera riskerna för repressalier för bristfällig eller obefintlig hantering av cookiespårning.

Behöver du hjälp med cookie consent?