Lär dig mer inom GA4 & GTM med våra utbildningar

Vad är GA4?

Google Analytics 4 (GA4) är den senaste versionen av Google Analytics som lanserades i oktober 2020. Det är en helt ny plattform som ersätter den äldre versionen av Google Analytics (Universal Analytics). GA4 är utformad för att möta dagens behov av datahantering och analys, där användare söker efter en mer kundcentrerad syn på data.

En av de största förändringarna i GA4 är att den är inriktad på händelsebaserad spårning, vilket innebär att den fokuserar mer på de specifika handlingar som en användare utför på en webbplats eller i en mobilapp. Detta gör det möjligt för användare att få en mer detaljerad bild av hur besökare interagerar med deras digitala egendomar.

De Insikter man kan dra ifrån GA4 är av stor vikt för att sedan i nästa steg lyckas med sin digitala marknadsföring och arbeta utifrån sin dataanalys.

En annan viktig förändring i GA4 är att den integrerar med andra Google-produkter, inklusive Google Ads, vilket gör det enklare att koppla samman dina data och få en mer omfattande bild av din digitala marknadsföringsinsats.

Sammanfattningsvis är GA4 en ny version av Google Analytics som är utformad för att möta dagens behov av datahantering och analys, med fokus på händelsebaserad spårning och integrering med andra Google-produkter.

Ett axplock av vad vi lär ut

GA4 implementation med hjälp av Google Tag Manager

GA4:s interface och mätvärdenas betydelse

Hur man skapar GA4-events för att spåra specifika händelser

Skapande av rapporter i Google Looker Studio

Hur man länkar sitt GA4-konto till externa kanaler som t.ex Google Search Console

Vanliga frågor kring vår utbildning inom GA4

Vem är utbildningen till för?

Alla är välkomna till våra utbildningar inom digital analys. (GA4 & GTM) Våra GA4-utbildningar kräver inga förkunskaper och är till för dig som vill lära dig om GA4 och digital analys eller för dig som redan besitter baskunskaper inom ämnet och vill grotta ner dig ännu mer.

Hur lång är utbildningen?

Upplägget för GA4-utbildningen skräddarsyr vi efter dina behov. Vi jobbar vanligtvis med 1,2 och 3 dagars upplägg. Dessa utbildningar kan ske både på distans och på plats hos ditt företag eller organisation.

Lär ni ut på yrkeshögskola?

Javisst gör vi det! Vi har erfarenhet från att utbilda på Medieinstitutet sedan tidigare och har ett välutvecklat koncept för både enskilda föreläsningar och hela kurser.

Har du frågor kring vår GA4-utbildning? Hör av dig idag!