Digitala nyheter V.43 - Tactical Digitals highlights

Vad händer i den digitala världen? Om du vill hålla dig uppdaterad – läs vidare! Tactical Digital hjälper dig att hålla koll.

Veckans meny:

-Google meddelar att det snart kommer att finnas uppdateringar för Google Analytics 4 (GA4).
-Googles antitrust-rättegång
-Amazon expanderar förnybar energi i Europa
-Stora onlinetjänster sluter samman för att bekämpa falska recensioner

Välkommen till Tactical Digitals digitala nyheter för vecka 43!

Här kan du bläddra bland våra nyheter 👇

Google meddelar att det snart kommer att finnas uppdateringar för Google Analytics 4 (GA4)

Från mitten av oktober 2023 kommer vissa attributionsmodeller att tas bort från plattformen. Samtidigt introducerar Google en ny funktion kallad ”beräknade mätetal” som låter dig skapa anpassade mätetal enligt ditt företags behov.

Enligt Google kommer attributionsmodellerna ”Första klick”, ”Linjär”, ”Tidsavtagande” och ”Positionsbaserad” att fasas ut för alla GA4-egenskaper nästa månad. Istället kommer standardattributionsmodellen att ändras till betalda och organiska datadrivna modeller för de konton som för närvarande använder dessa modeller. Andra modeller som ”Sista klick” kommer att förbli tillgängliga.

Nya sätt att arbeta på

Denna förändring markerar en övergång mot automatiserad, AI-driven attribuering i Google Analytics. Detta kan påverka marknadsförare som har anpassat sina kampanjer och strategier efter de borttagna modellerna.

För att kompensera för detta lanserar Google Analytics ”beräknade mätetal” som gör det möjligt för användare att kombinera standard- eller anpassade mätetal med matematiska formler. Till exempel kan du skapa ett mätetal som subtraherar kostnaden för varor såsom ”Föremålsmarginal.”

Det är viktigt att notera att användningen av komplexa beräknade mätetal kan leda till förvirring eller oönskade skillnader mellan olika team och rapporter. Därför är det nödvändigt att ha en god struktur och tydlig dokumentation för dessa mätetal.

Hur förbereder man sig?

För att förbereda sig för dessa förändringar rekommenderar Google att du granskar dina befintliga attributionsinställningar. Eventuella rapporter eller strategier som är beroende av de fyra borttagna modellerna bör övergå till alternativa attributionsmetoder.

Det är också klokt att testa olika attributionsmodeller i förväg och utveckla en plan för hur beräknade mätetal ska skapas, hanteras och användas i din organisation.

Dessa förändringar i Google Analytics återspeglar plattformens anpassning till en värld utan kakor (cookies). Medan de regelbaserade attributionsmodellerna försvinner, ger de beräknade mätetalen mer flexibilitet för att anpassa mätetalen till specifika affärsbehov.

Det är viktigt att vara beredd på denna övergång och att förstå hur den påverkar ditt företags analysverktyg.

Googles antitrust-rättegång

I den pågående antitrust-rättegången mot Google, som förs av det amerikanska justitiedepartementet och 38 delstater, hävdar Google att dess dominans inom internetsökningar beror på innovation och sökkvalitet, inte otillbörliga metoder.

Denna rättegång är ett av de mest betydande antitrust-fallen mot ett teknikföretag på över två decennier.

Googles sökdominans och kritik

Google kontrollerar över 90% av globala websökningar, och dess främsta konkurrent, Microsofts Bing, har bara en mycket liten marknadsandel.

Om Google förlorar rättegången kan det tvingas genomföra stora förändringar i sin verksamhet, som att avknoppa delar av den. Kritiker menar att Googles dominans hindrar innovation och alternativa sökalternativ.

Googles försvar och framtida konsekvenser

Under rättegången försvarar Google sig genom att hävda att sökkvalitet och smart programvara är nyckelfaktorer i dess dominans, snarare än exklusiva avtal.

Om Google förlorar rättegången kan det tvingas göra förändringar i sina sökalgoritmer, avsluta exklusiva avtal och eventuellt sälja delar av sin annonsverksamhet.

Utfallet av rättegången kommer att påverka Googles framtid och dess roll inom internetsökningar.

Amazon expanderar förnybar energi i Europa

Amazon meddelade nyligen att de har påbörjat 39 nya projekt för förnybar energi i Europa under det nuvarande året. Dessa projekt har ökat kapaciteten för ren energi med över en gigawatt i hela Europa. Amazon har nu påverkat över 160 vind- och solprojekt i 13 europeiska länder.

När alla dessa projekt är i drift förväntas de kunna producera 5,8 gigawatt ren energikapacitet, tillräckligt för att försörja mer än 4,7 miljoner europeiska hushåll varje år.

De nya projekten inkluderar 15 solcellsinstallationer på taket av Amazon-anläggningar och 24 storskaliga vind- och solprojekt, inklusive deras första solkraftverk i Grekland. Satsningarna i dessa länder bidrar till övergången till förnybara energikällor och minskning av fossila bränslen.

Ekonomisk påverkan av Amazons förnybara energi investeringar

Amazon har haft en positiv påverkan på lokala ekonomier genom sina investeringar inom förnybar energi. Mellan 2014 och 2022 har deras vind- och solkraftverk i Europa genererat en uppskattad investering på 2,4 miljarder euro i Europa och bidragit med över 723 miljoner euro till regionens bruttonationalprodukt (BNP). Dessutom har dessa projekt stöttat över 3 900 heltidsjobb enbart under 2022.

Denna påverkan har bekräftats genom en ekonomisk modell som Amazon har utvecklat, vilken följer riktlinjer från USA:s energidepartements National Renewable Energy Laboratory (NREL) och som har validerats av det globala oberoende ekonomiska rådgivningsföretaget Oxford Economics.

Modellen gäller för storskaliga projekt för förnybar energi som har påbörjat konstruktionen eller blivit operativa mellan 2014 och 2022, eller förväntas bli operativa under 2023 på grund av Amazons investeringar i kraftinköpsavtal.

Amazons framtidssatsningar mot 100% förnybar energi

Amazon har spridit sina investeringar i sol- och vindprojekt över nio europeiska länder. Dessa inkluderar solprojekt på taket i Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien, samt nya storskaliga sol- och vindprojekt i Finland, Tyskland, Grekland, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Amazon strävar efter att driva sina verksamheter, inklusive Amazon Web Services (AWS) datacenter, sina distributionscentraler och sina fysiska butiker med 100% förnybar energi fram till 2025, vilket är fem år tidigare än deras ursprungliga mål för 2030.

År 2022 var 90% av den elektricitet som Amazon förbrukade globalt genererad från förnybara energikällor.

Stora onlinetjänster sluter samman för att bekämpa falska recensioner

erge

Flera stora onlinetjänster, inklusive Amazon, Booking.com, Expedia och Tripadvisor, har gått samman för att bekämpa falska recensioner. Gruppen, som även inkluderar arbetsplatsrecensionssajten

Glassdoor och recensionsplattformen Trustpilot, kommer att dela information om hur man avskräcker bedragare. Anledningen till detta är att det finns oro över att AI-system som liknar chatbots används för att skriva falska recensioner online i vinstsyfte.

Falska recensioner kan skada ett företags rykte och få konsumenter att köpa dåliga produkter och tjänster.

Kampen mot falska recensioner i Storbritannien och USA

En nyligen publicerad regeringsrapport i Storbritannien fann att falska recensioner av produkter kan kosta brittiska konsumenter cirka 312 miljoner pund per år.

Upp till 15% av alla recensioner på e-handelsplattformar inom tre vanliga produktkategorier – inklusive konsumentelektronik, hem och kök samt sport och friluftsliv – var sannolikt falska.

Regeringen planerar att använda den nya Digital Markets, Competition and Consumer Bill som för närvarande behandlas i parlamentet för att bekämpa köp, försäljning eller publicering av falska recensioner. I USA föreslår Federal Trade Commission liknande åtgärder.

Koalition för pålitliga recensioner slår tillbaka mot bedragarna

Den nya grupp som kallar sig ”Koalitionen för Pålitliga Recensioner”, ”Coalition for Trusted Reviews” på engelska, kommer att bekämpa bedragarna genom att komma överens om branschgemensamma standarder för vad som utgör en falsk recension.

De kommer även att dela bästa praxis för hantering och moderering av online recensioner samt dela information om företag som säljer falska recensioner och företag som försöker använda dem för att förbättra sitt rykte.

Amazon, en av medlemmarna i gruppen, beskriver bedragarna som ett globalt problem som påverkar många branscher och betonar att samarbete och delande av information är nyckeln för att effektivt bekämpa falsk recensionsverksamhet och skydda konsumenter.

Vill du få våra nyheter i din mailkorg?