En guide kring hur du gör en innehållsanalys för SEO

Här kan du bläddra bland sidans innehåll:

1.Vad är en innehållsanalys?
2.Några delar att inkludera i en innehållsanalys
3.Generella tips kring innehåll för SEO
4.Frågor och svar om innehållsanalys

Vad är en innehållsanalys?

En innehållsanalys är en metod för att identifiera förbättringspotential i din webbplats befintliga innehåll. Det kan handla om att se över hur relevant ditt innehåll faktiskt är för de sökorden du vill rikta in dig på och det dina potentiella kunder söker efter. 

Det handlar om att se över en rad olika aspekter av ditt innehåll för att innehållet ska prestera bättre i sökmotorernas resultat. Det är av otroligt stor vikt att innehållet är utformat på rätt sätt och följer en del riktlinjer. Faktumet att sökmotorerna läser text för att avgöra hur bra eller dålig en webbplats är gör innehållet på en webbplats till den absolut viktigaste faktorn för om den syns bra eller dåligt i sökresultaten. Utan text, ingen synlighet.

Innehållsanalys

Några delar i en innehållsanalys

Titel

Vi kommer att analysera huruvida dina metatitlar ser ut på ett korrekt sätt. Faktorer som avgör detta är längden på din metatitel och ifall din titel är relevant för ditt sökord.

Det gäller även att skriva titlarna på ett sätt som gör det attraktivt för en användare att klicka på den och besöka din sida.

Metabeskrivning

Vi kommer att analysera huruvida dina metabeskrivningar är relevanta för det innehållet som finns på din sida. Kan man på något sätt komma fram till en beskrivning som sammanfattar hela sidan?

Det är även viktigt att kunna locka in människor på din sida med din metabeskrivning. Vi ser även över längden på din metabeskrivning.

Rubriker

Vi ser över huruvida dina rubriker är relevanta till sökordet. Har du till exempel inkluderat ditt huvudsakliga sökordet i din H1-tag? Använder du underrubriker i form av exempelvis H2 och H3? Är sökorden eller sökfraserna inkluderade i underrubrikerna?

Rubrikerna är otroligt viktiga för google när det kommer till att förstå vad din sida handlar om, det gör det även lättare för dina besökare att läsa din sida.

Alt-texter

Vi kommer att analysera huruvida dina bilder är beskrivna i dess alt-tagar, ifall du har bilder som är duplicerade och ifall dina bilder påverkar din sidas pagespeed.

Relevans i relation till sökordet i fokus

Vi ser över hur välskrivna dina texter på din sida är. Är texterna välskriva? Anpassade utefter dina målgrupper? Är de välstrukturerade? Följer den alla regler som finns för seo-texter?

Textmängd

Utifrån den inledande analysen så implementerar vi SEO-strategin.  Det kan handla om att vi löpande skapar innehåll för din webbplats, att vi åtgärdar de tekniska problemen och ser över det löpande men det kan också handla om att vi finns där som en hjälpande hand och ser till att det arbetas på rätt sätt. 

Generella tips kring innehåll för SEO

Du har säkerligen gått i tankarna kring varför dina konkurrenter rankar högre än vad du gör på ett visst sökord. Vad är det egentligen som gör att de rankar högre än vad ditt företag gör? Jo, det är precis det som en innehållsanalys ska visa. 

Ett begrepp som är välkänt inom marknadsföringsbranschen är “content is king”. Det är verkligen ett uttryck som är 100% sant. Inom SEO så är innehållet på din sida, din sidas content, det absolut viktigaste för att ranka högt. 

En innehållsanalys ska ge svar på vad det finns för faktorer som kan göra din sidas besökares upplevelse bättre men också faktorer som kan göra din sida bättre utifrån googles preferenser. En liten mix av konverteringsoptimering och SEO helt enkelt. Det viktiga med ditt content på din sida är att det är relevant för det som användaren har sökt på för att komma till din sida. 

Med en innehållsanalys från Tactical Digital så får du svar på vilka sökord du syns på idag men inte har använt i de olika viktiga elementen för SEO på din sida. 

Vi kommer sedan med förslag på justeringar och förändringar som gör att ditt innehåll på ett bättre sätt matchar det som dina användare är ute efter, vilket kommer göra att du snabbt kommer få en högre rankning och att du driver mer relevant trafik till din sida. 

Huvudsakligen så är Google en sökmotor för text, därav så värderas ditt innehåll i form av text väldigt högt. Att regelbundet kolla igenom dina texter och kontinuerligt förbättra dem så att de faktiskt matchar vad användarna söker på, är verkligen någonting som är värt tiden.

Frågor och svar om innehållsanalys

När du har börjat inkludera sökord som inte tidigare har inkluderats i dina olika delar av ditt innehåll så kan du faktiskt börja se resultat relativt fort.

När du börjar använda sig av detta arbetssättet övergripande på hela din sida så kommer du snabbt att se hur din sida tar högre positioner i sökresultatet på Google. 

En fördel med att använda så kallade longtail-sökord eller sökfraser, alltså mer specifika sökord och varianter på ditt huvudsakliga sökord gör oftast att din rankning på ditt huvudsakliga innehåll också förbättras.

Detta sker eftersom att Google anser din sida mer relevant för det huvudsakliga ämnet.

Vi kan dock inte lämna några garantier, varken kring hur mycket bättre din rankning kommer bli eller hur snabbt det kommer gå.

En sida som länge har arbetat strukturerat och bra med sin SEO har absolut de bästa förutsättningarna för att ta sitt arbete till nästa nivå med vår analys.

Kort svar: Ja. Det längre svaret är att google bedömer din sidas relevans för annonsen utifrån de sökorden som finns på din sida. Ifall du har en målsida för din annons som är relevant och stämmer överens med det som användaren söker efter så kommer du att få en högre Quality Score.

En högre Quality Score bidrar både till högre placering av din annons och i lägre kostnad per klick för din annons. Med andra ord så gynnar vår sökordsanalys både ditt arbete med SEM och SEO.

Ja. En e-handel kan tjäna mycket på att förbättra både sina kategorisidor och produktsidor och anpassa desamma efter vad användarna söker efter. 

En sökordsanalys bör vara starten för allt arbete med SEO. Innehållsanalysen däremot är främst till för de som redan har arbetat med sina sökord ett tag och vill nu lyfta arbetet ytterligare en nivå och försöka anpassa sitt innehåll efter sina användare. 

Syftet med en innehållsanalys är alltså att hitta möjligheter för förbättring som kan förbättra det nuvarande innehållet på din hemsida. Det kan även ge dig en idé kring ifall du behöver skapa nytt content kring målgrupper och beteenden som du inte täcker idag. 

Det beror helt på. Vi på Tactical Digital erbjuder både innehållsanalys som en löpande tjänst och som en engångstjänst.

Priset beror även på hur stor din webbplats är och hur många sidor vi ska analysera. Kontakta oss för mer information. 

Vill du öka dina intäkter och synas högre på Google? Vi ser fram emot att höra av dig!