Ökad trafik och synlighet inom specifikt produktområde för möbelföretag

Om företaget

Företaget i fråga är ett möbelföretag, de har både fysiska butiker och en e-handel. Företaget befinner sig inom premiumsegmentet på möbel- och inredningsmarknaden.

Vårt uppdrag gick ut på att öka företagets synlighet på Google inom ett av deras produktområden som hade slackat efter deras andra produktområden när det kom till SEO.

Resultatet

Efter att ha arbetat med hemsidan under ungefär ett halvår så började vi se väldigt goda resultat. När vi startade så var det flertalet sökord av hög vikt som inte rankade bättre än position 10, med andra ord så syntes inte företaget på Googles förstasida på dessa specifika sökord.

Efter ett par månader av gediget arbete med hemsidans SEO där vi optimerade flertalet tekniska SEO-bitar, såg till att texterna var optimerade och framförallt ett skapande av ett stort antal sidor som var optimerade för de prioriterade sökorden så började vi se hur det började klättras i rankning ordentligt. Sidorna och texterna vi skapade var utformade utefter vår sökordsanalys och sökordsmappning.

Ett av de största orden med en volym på 30,000 sökningar + i månaden klättrade från 28:e till 6:e plats vilket är extremt bra med tanke på konkurrensen på ett sådant sökord. Sedan vi startade arbetet har vi kunnat se en ökning av trafik in till hemsidan från sökord som är relaterade till det aktuella produktområdet på 550%.

Tactical Digitals arbete har resulterat i:

550%

Ökning i trafik från Google​

1685%

Ökning i synlighet på Google

358000kr

Trafiken omsatt i vad det hade kostat att betala för den via annonsering

70

Ökning av genomsnittlig position på Google

Men, hallå? Varför berättar ni inte vilket företag kundcaset gäller?

Med hänsyn till våra kunder går vi inte ut med företagsnamn när det kommer till case på vår hemsida. Vid en direktkontakt med oss berättar vi dock gärna mer om våra kundcase och hur vi jobbar för att uppnå bra resultat.

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?