SEO från scratch för juristbyrå med fokus på familjerätt

Om företaget

Företaget är en juristbyrå som lägger en stor del av sitt fokus på familjerättsliga frågor. När vi fick uppdraget så fanns det mycket att göra.

Det arbetades sedan tidigare inte på något sätt med SEO och synligheten för hemsidan var väldigt låg. Det handlade om att från scratch bygga upp och lägga en grund för företagets SEO.

Hur gjorde vi?

Först och främst gjorde vi en övergripande analys av hela den aktuella hemsidan och vi kom fram till att det var bäst att starta med att optimera hemsidan med många tekniska åtgärder för att lägga grunden för vårt arbete med SEO.

Bland annat så såg vi att det fanns en hel del indexeringsproblem på hemsidan. Utan att Google kan indexera webbplatsen sidor och därmed kunna visa sidorna i sökresultaten så är det rätt meningslöst att börja arbeta med andra bitar, därav valde vi att prioritera det och åtgärda det direkt. Vi åtgärdade problemen och såg till att samtliga sidor blev indexerade.

Efter detta såg vi att företaget idag hade tvåspråkigt innehåll, utan att ha en tvåspråkig webbplats. Detta resulterar i förvirring från Google då deras robotar förväntar sig att språket på webbplatsen ska vara ett men helt plötsligt stöter de också på ett annat. Vi åtgärdade detta samt en mängd andra problem.

När den tekniska grunden var lagt så genomförde vi två stycken sökordsanalyser eftersom webbplatsen numera är tvåspråkig. När sökordsanalysen var gjord så genomförde vi en sökordsmappning, vilket i korta drag innebär att man planerar för framtida innehåll men också ser över ifall några befintliga texter bör slås ihop eller ändra sökordsfokus.

Genom att göra en analys av webbplatsens innehåll kunde vi se att det saknades ett övergripande sökordstänk samt att sökord saknades på relevanta platser i texterna och i rubrikerna. Vi formulerade om ett antal texter och fyllde på med brödtext för att öka mängden text på sidorna. Vi upptäckte även att en del tjänstesidor fokuserade på flertalet tjänster, vi delade upp dessa i mindre, mer specifika sidor. Vilket gör att det går att optimera innehållet på ett betydligt bättre sätt.

Vi såg även till att viktiga sökord inkluderades i samtliga sidors titlar och beskrivningar. Det fanns redan en hel del textinnehåll sedan tidigare på webbplatsen och med det fanns det också möjligheter till att skapa bra och relevanta internlänkar mellan undersidorna. Det var något som det inte arbetades med på rätt sätt sedan tidigare.

Vi fortsätter att löpande följa webbplatsens utveckling och gör ändringar och optimeringar i texterna vid behov.

Resultatet

Vi har kunnat se väldigt goda resultat. När vi började var det inga så var det inga sökord av värde som rankade bättre än position 10 (förstasidan på Google innefattar plats 1-10) men redan efter ett par månader så började vi se tydliga resultat, ord klättrade i placeringar.

Exempelvis så klättrade ett stort sökord relaterat till familjerätt från 25:e till 2:a plats vilket är väldigt bra med tanke på konkurrensen på just det sökordet. Såhär 5 månader senare kan vi se en ökning på 526% när det kommer till organisk trafik in till den aktuella hemsidan och en ökning på 680% när det kommer till hemsidans synlighet på Google.

Tactical Digitals arbete har resulterat i:

526%

Ökning i trafik från Google​

680 %

Ökning i synlighet på Google

Men, hallå? Varför berättar ni inte vilket företag kundcaset gäller?

Med hänsyn till våra kunder går vi inte ut med företagsnamn när det kommer till case på vår hemsida. Vid en direktkontakt med oss berättar vi dock gärna mer om våra kundcase och hur vi jobbar för att uppnå bra resultat.

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?